kfir.eitan@gmail.com – 054-8185708


mainBack

איירפלור - 5 מטר - עובי 20 ס"מ

מזרון בארוך 5 מטר, 1 מטר רוחב ובעובי של 20 ס"מ.

איירפלור ביתי, מתאים להתעמלות קרקע, טריקינג, אימוני נינג'ה ופארקור לאיירפלור פסי ולקרו לחיבור המאפשרים חיבור מזרונים נוספים להארכה.

ניתן לשימוש בחוף הים או בפארק. המזרון עשוי מ DWF לשימוש לאורך שנים.

הערכה כוללת:

·        משאבה חשמלית – ניפוח המזרון תוך כ 2 דקות ולשאיבת האוויר לריקון מהיר

·        משאבת רגל.

·        טלאי לתיקון

איירפלור 4 מטר, עובי 10 ס"מ

מזרון בארוך 4 מטר, 1 מטר רוחב ובעובי של 10 ס"מ.

איירפלור ביתי, מתאים להתעמלות קרקע, טריקינג, אימוני נינג'ה ופארקור. לאיירפלור פסי ולקרו לחיבור המאפשרים חיבור מזרונים נוספים להארכה.

ניתן לשימוש בחוף הים או בפארק. המזרון עשוי מ DWF לשימוש לאורך שנים.

הערכה כוללת:

·        משאבה חשמלית – ניפוח המזרון תוך כדקה ולשאיבת האוויר לריקון מהיר

·        משאבת רגל.

·        טלאי לתיקון

איירפלור 3 מטר, עובי 10 ס"מ

מזרון בארוך 3 מטר, 1 מטר רוחב ובעובי של 10 ס"מ.

איירפלור ביתי, מתאים להתעמלות קרקע, טריקינג, אימוני נינג'ה ופארקור. לאיירפלור פסי ולקרו לחיבור המאפשרים חיבור מזרונים נוספים להארכה.

ניתן לשימוש בחוף הים או בפארק. המזרון עשוי מ DWF לשימוש לאורך שנים.

הערכה כוללת: משאבת רגל וטלאי לתיקון

איירמט


מזרון בארוך 1 מטר, 1 מטר רוחב ובעובי של 10 ס"מ.

יכול לשמש כהארכה למזרון באורך 3 או 4 מטר או כמקפצה

כולל משאבת רגל